ATEZ Yazılım Teknolojileri yetkilileri, Suben Avusturya-Almanya sınır kapısını ziyaret ederek Türkiye’den yapılan kara yolu ihracatlarında araç geçişlerinde yaşanan sorun ve gecikmelerin önlenebilmesi için yapılabilecek iyileştirmeler kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.