Av. Samet ÖZTÜRK, LL.M., MCIARB

1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1999 yılında Avukatlık Stajını tamamlayarak Ankara Barosu’na kaydoldu. Türkiye-AB arasında Gümrük Birliği’nin tesis edilmesinin etkilerini dikkate alarak bu alanda uzmanlaşmak amacıyla girdiği Gümrük Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak 2000 yılında çalışmaya başladığı Gümrük Teftiş Kurulu’nda uzun yıllar Gümrük Müfettiş Yardımcısı, Gümrük Müfettişi, Gümrük Başmüfettişi ve Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi olarak görev yapmıştır.

Kamu görevi süresince gümrük, dış ticaret ve kaçakçılık mevzuatının uygulanmasına yönelik olarak gümrük idareleri ve firmalar nezdinde inceleme, teftiş, soruşturma ve sonradan kontrollerde bulundu. Dış ticaret işlemlerine yönelik sınır ötesi inceleme ve soruşturmalar ile Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi’nin (OLAF) Türk firmalarına yönelik yapmış olduğu anti-damping soruşturmalarında Türkiye adına gözlemci olarak yer aldı. Avrupa Birliği’nde ürün güvenliği mevzuatı ve İngiltere’deki uygulamalarına yönelik olarak bir yıl süre yurt dışında mesleki inceleme ve araştırmada bulundu. Fransa Ulusal Gümrük Okulu’nda (Ecole Nationale des Douanes) Eiffel bursu ile konuk müfettiş olarak eğitim gördüğü uzun süreli meslek içi eğitim programından mezun oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Vanderbilt Law School’dan uluslararası hukuk; İngiltere’de İngiliz hükümeti Chevening bursu ile University of London, Queen Mary Law School’dan ticari uyuşmazlık odaklı mukayeseli ve uluslararası uyuşmazlık çözümü alanında olmak üzere iki hukuk yüksek lisansı (LL.M.) derecesi bulunmaktadır. Washington College of Law, American University’den Uluslararası Ticari Tahkim diplomasına sahiptir. Ayrıca Sermaye Piyasası Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku alanlarında çeşitli diploma ve sertifikalara sahiptir. Türk Patent Enstitüsü marka vekilliği sınavı başarı listesindedir. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve AB Hukuku alanında doktora öğrencisidir.

SEB Uluslararası Gümrük & Ticaret Danışmanlık ve Denetim A.Ş.’nin hukuk müşaviri ve ortağı olup, aynı zamanda İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukat olarak çalışmaktadır.

MCIARB (Member of Chartered Institute of Arbitrators) sertifikasına sahiptir ve marka hukuku konusunda da uzmandır. Aktif olarak kullanmamakla birlikte Gümrük Müşavirliği Belgesi sahibidir. Firmalar arasında veya firmalar ile idari otoriteler arasında uluslararası mal satım sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası ticari sözleşmeler ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar, gümrük, anti damping soruşturmaları dahil dış ticaret, kambiyo ve kaçakçılık alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilgisi yanında, ayrıca orta düzeyde Japonca konuşmaktadır.