Blokzincir Ticaret Platformu üzerinde eşyanın üretiminden, sınırı terk edişine kadar geçen sürede gerçekleşen tüm olayların dağıtık kayıt defteri üzerinde kayıt altına alındığı, bu olaylara taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin yönetildiği, dağıtık akıllı sözleşmeler ile eşya yaşam döngüsünün ve bu döngüdeki iş ve işlemlerin sıra ve sorumlularının belirlendiği, ihracat süreçlerinde gerekli belgelerin veri setlerinin ilgili taraflardan doğrudan alınarak işlendiği, değişmez ve değiştirilemez şekilde kayıt altına alınarak “single point of truth” kavramı çerçevesinde tek noktaya entegrasyon ile tarafların kullanımına verildiği, kağıtsız ticareti mümkün kılan entegre Blokzincir İhracat çözümü projesidir.