1967 yılında doğan Dr. Kenan GÜLER, 1987 yılından bu yana Gümrük Müşavirliği alanında çalışmakta olup 1988 yılında Gümrük Müşavir Yardımcısı, 1993 yılında Gümrük Müşaviri olmaya hak kazanmıştır.

1996-1999 yılları arasında Avrupa’ nın çeşitli ülkelerinde gümrük ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde çalışmıştır. 1999 yılında kendi şirketini kuran Dr. Güler , halen Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş.’ nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Aynı zamanda %100 yerli sermayeli Türk şirketleri olan Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Londra’da kurulmuş olan Chain & Chain Technologies Limted. firmasının da kurucu ortağıdır.

Ülkemizde ve dünyada, alanında ilk ve tek Blockchain Trade Platformu (BTP) Blockchain teknolojisini kullanarak uluslararası ticarette kullanılan belgeleri ve tedarik zincirinde gerçekleşen hareketlere ait kayıtları dijital bir kayıt defterinde kaynağı değiştirilemez ve kesin olarak bilinecek şekilde tutan bir platform yazılımıdır. BTP yazılımının pilot uygulamaya alınması için geliştirilme çalışmaları, elde edilen know-how ve teknoloji transferi temel alınmak sureti ile ATEZ Yazılım Teknolojileri A.Ş. İstanbul ofisi ile Chain & Chain Teknoloji Ltd.’ nin Londra ofisi katkıları ile sürdürülmektedir.

Dr. Güler Dünya Gümrük Örgütü, İngiltere İhracat Enstitüsü gibi birçok uluslararası ve ulusal eğitim merkezlerinde birçok eğitime katılmıştır. İngiltere İhracat Enstitüsü üyeliği bulunan Güler, enstitünün Uluslararası Ticaret Danışmanlığı programını başarıyla tamamlayarak CITA (Certified International Trade Advisor) unvanına sahip olmuştur. Ayrıca Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Sertifikasyonuna sahiptir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı, Uluslararası Ticaret (Tezli-Türkiye’de Dahilde İşleme Rejimi ve Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum) Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. Aynı üniversitede Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Doktora Programında “Uluslararası Ticaretin Dijitalleşmesi ve Sanayi Akımlarının Etkisi: Endüstri 4.0 Devrimi Üzerine Bir Araştırma konusunda tez hazırlamış ve Doktorasını tamamlamıştır.

Dr. Güler, aldığı eğitimlerin yanı sıra Gümrük İşlemleri, Lojistik süreçleri ve Ticaretin Yeniden Yapılandırılması konularında birçok resmi, özel kurum ve üniversitelerde eğitimler vererek deneyimlerini paylaşmaktadır.

Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu kurucu üyeleri arasında yer alan Dr. Kenan GÜLER’ in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. OECD’nin 2016 Bölgesel Raporunda Gümrükte Etik Yaklaşımı çalışmalarıyla bir başarı öyküsü olarak yer almıştır. Güler, iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.