OGİ

Otomatik Gümrük İşlemleri

Otomatik Gümrük İşlemleri (OGİ) projesi; eşyanın sınır ötesi hareketi için gerekli veri setlerinin yaratılabilmesi için dijitalleşme standartlarını oluşturan, özel olarak tasarlanmış API’ler aracılığıyla yapılan iş ve işlemlere taraf olan şirket, kurum ve kuruluşlar ile veri alışverişi yapabilen, alınan veriyi işleyerek üretilmesi gereken belgeler için veri setlerini hazırlayan ve bunları ilgili taraflara ileten, bu sayede uçtan uca veri iletişimini ve süreç otomasyonunu sağlayan bir dijital platform projesidir.

OGİ
TMU

Ticari Mevzuata Uyum

Ticari Mevzuata Uyum (TMU) projesi; eşyanın sınır ötesi hareketi kapsamında uygulanan gümrük mevzuatı ve ticaret politikası önlemleri ile ilgili bilgilerin kullanıcıya etkin bir şekilde aktarılabilmesini hedefleyen, gümrük vergi tür ve oranları, ithalat ve ihracat işlemlerinde eşyanın tabi olacağı kontrol türleri ve bu kontroller ve gümrük mevzuatına uyum için gerekli belgelerin belirlenmesi fonksiyonlarını içeren bir projedir.

TMU
OTR

Online Takip ve Raporlama

Online Takip ve Raporlama (OTR) projesi; Gümrük ve lojistik yazılımları ile entegre olarak, eşyanın sınır ötesi hareketi ile dahilde işleme, serbest bölge, gümrüklü antrepo, yatırım teşvik gibi ekonomik etkili rejimler de dahil olmak üzere eşya ile ilgili gerçekleşen iş ve işlemlerin takip edilerek durum güncellemelerinin sunulduğu, hizmet performans ölçümlemelerinin yapıldığı, muhasebeleşme ve raporlama fonksiyonlarını da içeren online bir platform projesidir.

OTR
BTP

Blokzincir Ticaret Platformu

Blokzincir Ticaret Platformu (BTP) projesi; eşyanın sınır ötesi hareketi kapsamında bir rolü bulunan tüm tarafların, güven ve varılan mutabakat doğrultusunda elde edecekleri şeffaflık içinde, tek ve ortak veriye erişerek, Dağıtık Kayıt Teknolojileri (Distributed Ledger Technologies – DLT) üzerinde tüm iş ve işlemlerini akıllı sözleşmeler ile sağlanan iş kuralları çerçevesinde ek yazılım geliştirme ihtiyacı duymadan mevcut sistemlerini kullanarak gerçekleştirebilecekleri Blokzincir tabanlı bir platform projesidir.

BTP