1953 doğumlu olan Koçaş, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun olup, yüksek lisans eğitimini 1990 yılında New York Üniversitesi Robert Wagner Kamu Hizmeti Yüksek Lisans Okulu’nda tamamladı.

Türk Gümrük teşkilatında 1978’de başlayarak Müfettiş, Başmüfettiş, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak çalıştı.

Bu görevleri sırasında 1983 yılından 1991 yılına kadar toplanamayan AB-Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesi’nin tekrar toplanmasını sağladı ve bir süre komiteye başkanlık yaptı.

Bugünkü Gümrük Kanunu’nun esasını oluşturan AB Gümrük Kodunun çevirisini yaparak Kanun taslağını hazırlamak için kurulan komisyonun raportörlüğünü yürüttü, AB EUROCUSTOMS ile birlikte Gümrük Müsteşarlığı merkez teşkilatı için eğitim programları düzenledi.

1993 yılında Türkiye’de gümrük otomasyonu projesinin finansmanı için Dünya Bankası ile kredi müzakerelerini başlattı.

İdari görevleri sırasında Türkiye’yi Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Armonize Sistem Komitesi ve Bilimsel Alt Komitesinde temsil etti.

1994-2014 yılları arasında DGÖ Tarife ve Ticaret İşleri Müdürlüğü’nde 18 yıl uluslararası teknik memur, şef ve müdür yardımcısı vekili olarak görev yaptığı sırada 30’a yakın DGÖ üyesi ülkede ulusal ve bölgesel eğitimler verdi.

Halen SEB Danışmanlık ve Denetim A.Ş. Genel Müdürü olan KOÇAŞ, uluslararası çalışmalarına DGÖ kapasite geliştirme faaliyetlerinde DGÖ Akredite Uzman Eğitmeni ve Dünya Bankası projelerinde Danışman olarak devam etmektedir.