TMU – TİCARİ MEVZUATA UYUM PROJESİ

Gerek ithalat ve gerekse de ihracat işlemlerinde eşyanın beklemesinin önüne geçilebilmesi için gerekli en önemli bilgiler eşyanın sınır ötesi hareketinde hangi kontrollere tabi olacağı, menşe kriterlerine göre hangi belgelere ihtiyaç duyulduğu ve vergi tür ve oranlarıdır. Bu bilgilerin, 210’u aşkın ülkeye yapılacak ihracat ve buralardan yapılacak ithalatlarda gümrük tarife istatistik pozisyonuna ve eşya niteliklerine bağlı olarak eşya kalem bazında verilebilmesi için TMU (Ticari Mevzuata Uyum) projesi geliştirilmektedir.