Sınır ötesi ticaret ekosisteminde yenilikçi bakış açısıyla bütünsel gümrük süreçleri yönetimi için dijital çözümler geliştiren şirketimiz, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden KPMG ile önemli bir iş ortaklığına imza attı.

Sınır ötesi ticaretin tüm paydaşları için otonom, dijital, güvenli ve bütünsel bir ekosistem yaratmayı hedefleyen şirketimiz, güçlü sektör bilgisi ve yenilikçi çözümlerini KPMG’nin köklü kurumsal deneyimi ve küresel iş ağıyla bir araya getirerek sektördeki dijital dönüşüm liderliğini sürdürme çalışmalarına devam ediyor.

İş birliği kapsamında gümrük beyanlarının kontrol ve denetimi, yönetici özeti raporlamaları, KDV beyanları, bunların kontrol ve denetim aşamaları ile ilgili veri analitiği algoritmalarından başlamak üzere özellikle eşyanın sınır ötesi hareketi ile ilgili akıllı tavsiyeler, dinamik beyan verilerinin oluşturulması, uçtan uca süreç otomasyanlarını mümkün kılacak bütünleşik veri hareketleri ile dijital kapasitenin artırılması gibi konularda iki şirket birlikte çözümler üretiyor olacak.

Blockchain, AI/ML ve Big Data gibi günümüz teknolojilerini kullanarak eşyanın sınır ötesi hareketi kapsamında dijital sistemler geliştiren şirketimiz, ürünleri sayesinde prosedürleri kolaylaştırıp evrak işlerini azaltarak gümrük işlemlerini hızlandırıyor, süreçlerdeki gecikmeleri ve maliyetleri en aza indiriyor.