Projeler

Blockchain Teknolojisi ile İhracat Prosedürlerinin Uçtan Uca Tasarımı

EBRD ve Ticaret Bakanlığı Projesi

Kavram İspatı (PoC) projesi, süreçteki tüm paydaşların katılımıyla Dağıtık Defter Teknolojileri (DLT) kullanarak ihracat prosedürlerini uçtan uca yürüten dünyadaki ilk projelerden biridir. Projenin kazanımları; mükerrer veri ve belge kullanımının ortadan kaldırılması, kağıt kullanımının ortadan kaldırılması, görünürlüğün artırılması, paydaşlar arasındaki entegrasyonun ve işbirliğinin geliştirilmesi, olası sahteciliklerin önlenmesi, akıllı sözleşmeyle tetiklenen eylem istekleriyle süreç adımlarının azaltılması ve hızlandırılması, ve özel Blockchain ağı üzerinde, güvenli, şeffaf ve tamamen dijital bir ortamın sağlanması.

Blockchain Teknolojisi ile E-Ticaret Süreçlerinin Uçtan Uca Tasarımı

EBRD ve Ticaret Bakanlığı Projesi

Kavram İspatı (PoC) projesi, tüm paydaşların katılımıyla Dağıtık Defter Teknolojileri (DLT) kullanarak uçtan uca e-ticaret gümrük işlemlerini yöneten dünyadaki öncü projelerden birisidir. Bu proje, mükerrer veri ve belgelerin ortadan kaldırılması, kağıtsız süreçlere geçiş, görünürlüğün artırılması, paydaşlar arasındaki entegrasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi, sahteciliğin önlenmesi ve akıllı sözleşmelerle tetiklenen eylemlerle süreçlerin hızlandırılması gibi birçok önemli hedefe ulaşmıştır. Özel bir Blockchain ağı üzerinde güvenilir, güvenli ve şeffaf tamamen dijital bir ortam sağlamıştır.

İthalat ve İhracatta Blockchain Tabanlı Otomatik Gümrük Prosedürleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Projesi

PaaS projesi, KYC, Akıllı Sözleşmeler, Dağıtık Defter Teknolojilerinin Gizlilik işlevleri aracılığıyla eşyanın sınır ötesi hareket prosedürlerini entegre eden, otomatikleştiren ve blockchain ağ altyapısı üzerinde yöneten bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kara Taşımacılığı için Blockchain Tabanlı IoT Cihazı ve Sistem Geliştirme Projesi

TÜBİTAK Projesi

Proje, yükleme ve boşaltma tesisleri ve kara taşıma araçları için Blockchain uyumlu bir IoT cihazı oluşturmayı ve güvenli RFID etiketleri kullanarak sınır ötesi ticareti yapılan eşyaların kap düzeyinde taşıma hareketlerinin takip edilmesini ve otomasyonunu amaçlamaktadır.