Autonomous Global Single Window

Sınır Ötesi Ticaret Süreçlerinizi Dijitalleştirin

Yapay Zeka (AI) ve Blockchain teknolojisinin, sınır ötesi ticaret ekosistemini dijitalleştirecek, inovasyon ve verimlilik odaklı platformuna hoş geldiniz.

Yapay Zeka Desteği

Yapay zeka algoritmaları ile basılı belgeler tanımlanarak, üzerlerindeki veri %99 başarı oranı ile toplanır ve beyanlarınızı otomatik olarak hazırlamak üzere ilgili ekranlara işlenir. Bu sayede, manuel veri girişi ile kaybedilen zaman ve iş gücü maliyeti ortadan kaldırılır.

Blockchain Teknolojisi

PoC geçmişimizle blockzincir teknolojisinin ön saflarında yer aldığımıza inanıyoruz ve sizleri bu yıkıcı teknolojiyle tanışmaya çağırıyoruz.

Sınır Ötesi Ticarette İlk

AGSW, ihracat verisini entegrasyon seçenekleri ve yapay zeka teknolojisi yardımı ile alır, mevzuata uyum süreçlerinden geçirir, ihracat, transit ve ithalat beyanları için gerekli veri setlerine dönüştürerek uçtan uca süreç otomasyonu sağlar.

ERP Entegrasyonları

Üstün entegrasyon kapasitesine sahip AGSW platformu, firmaların ERP sistemlerine bağlanarak dış ticaret işlemleri için gerekli iş emirlerini alır, süreçleri yönetir ve bilgilerinizi güncel tutmak için verileri senkronize eder.

Dış Ticaret Süreçleriniz İçin
Uzmanların Çözümü

Eşyanın sınır ötesi hareketi ekosisteminde, farklı sektörlerden paydaşların uçtan uca tüm süreçlerini yönetebilmek üzere temel bir çözüm olarak tasarlanan AGSW, yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi, iş zekası ve ileri düzey veri analitiği algoritmaları ile donatılmış bütünsel bir çözüm platformudur. İhracat işlemleri için gerekli verinin toplanması, işlenmesi ve bu veriden ve üzerinde yapılan işlemlerden transit ve ithalat beyanlarının üretilebilmesi tüm bu teknolojilerin birlikte kullanılmasından doğan güç ile mümkün kılınmaktadır. AGSW, zeki, otonom ve kusursuz dijital süreç yönetimi ile dış ticaretin karmaşık kurallarının tüm paydaşlar tarafından zahmetsizce yasaya uygun bir şekilde uygulanabilmesini sağlar.

Gümrük ve bağlantılı işlemler için gereken G.T.İ.P tabanlı güncel mevzuat verisi kaynağı.

Logify

Dinamik, ürün bazlı G.T.İ.P. sınıflandırma, gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyum aracı.

Declarant

AI ve entegrasyon tabanlı veri toplama, işleme ve gümrük beyanı oluşturma aracı.

Transcode

AI ve entegrasyon tabanlı veri işleme, transit beyanı oluşturma ve teminat yönetim aracı.