Uyarlanabilir KDV Paneliniz

Temel Faydalar

Özel iş zekası ürünleri ve raporlardan oluşan ürünümüz, şirketlerin KDV pozisyonlarını etkili bir şekilde yönlendirmelerine ve optimize etmelerine olanak tanır.

Çözümümüzü öne çıkartan faydalar şu şekildedir;

Stratejik KDV Gözetim Panelleri

Üst düzey yöneticiler için özel olarak hazırlanan bu kontrol panelleri, şirketin KDV durumu ve iade performansına ilişkin makro bir görünüm sunarak tüm organizasyon genelinde stratejik kararların alınmasına ve performansın izlenmesine olanak tanır. Orta düzey yönetim için tasarlanan bu gösterge tabloları, KDV işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunarak KDV yönetimini ve uyumluluğu geliştirmek için taktiksel karar almayı kolaylaştırır.

KDV Trend Analizi

İndirilecek KDV ve KDV iadelerine ilişkin eğilimleri izleyerek ve analiz ederek dalgalanmaları öngörme ve bunlara tepki verme yeteneği sağlayın. Bu proaktif yaklaşım, değişikliklerin altında yatan nedenlerin ortaya çıkarılmasına ve zamanında müdahalelerin uygulanmasına yardımcı olur.

İşlem Hacmi Etki Analizi

İşlem hacmi değişikliklerinin KDV yükümlülükleri ve kredileri üzerindeki etkisini analiz edin. Bu özellik, satış ve satın almalardaki değişikliklerin genel KDV pozisyonunu nasıl etkilediğinin anlaşılmasına yardımcı olarak bilinçli mali planlamayı kolaylaştırır.

Akıllı Öneriler

Mevzuat güncellemeleri ve tavsiye niteliğinde ipuçlarıyla donatılmış bu modül, KDV yönetimi uygulamalarınızın en son vergi kanunları ve düzenlemeleriyle uyumlu kalmasını sağlayarak riski en aza indirir ve uyumluluk stratejilerini geliştirir.

Uyarlanabilir Raporlama

Raporları ve gösterge tablolarını benzersiz iş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlayın, KDV ile ilgili verilerin kişiselleştirilmiş analizine ve sunumuna olanak tanıyın ve paydaşların en alakalı bilgileri almasını sağlayın.

Nasıl Çalışır?

Özel iş zekası ürünleri ve raporlardan oluşan ürünümüz, şirketlerin KDV pozisyonlarını etkili bir şekilde yönlendirmelerine ve optimize etmelerine olanak tanır.

Yol haritamız şu şekildedir;

Veri Toplama

KDV beyannameleriniz temin edilir.

Kontrol

Temin edilen beyannamelerden veri setimizi oluşturuyoruz.

Modelleme

Verilerinizi şekillendiriyor ve modelliyoruz.

Raporlama

Kontrol panelinizi oluşturuyoruz ve sizin için özelleştiriyoruz.

VAT Loupe Ürünümüzü Keşfedin!

Veri görselleştirmesi ile iş zekası ürünlerimizin avantajlarını yakalayın! Hizmetlerimizle ile bu avantajlar dünyasına dalın.